Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 69553 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki Apple Inc.

Poročilo o finančnih rezultatih družbe Apple Inc., Apple Inc. letni dohodek za leto 2020. Kdaj Apple Inc. objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke
Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
28/12/2019 91 819 000 000 $ +8.91 % ↑ 22 236 000 000 $ +11.37 % ↑
28/09/2019 64 040 000 000 $ +1.81 % ↑ 13 686 000 000 $ -3.108 % ↓
29/06/2019 53 809 000 000 $ +1.02 % ↑ 10 044 000 000 $ -12.805 % ↓
31/03/2019 58 015 000 000 $ - 11 561 000 000 $ -
30/03/2019 58 015 000 000 $ - 11 561 000 000 $ -
31/12/2018 84 310 000 000 $ - 19 965 000 000 $ -
29/12/2018 84 310 000 000 $ - 19 965 000 000 $ -
30/09/2018 62 900 000 000 $ - 14 125 000 000 $ -
29/09/2018 62 900 000 000 $ - 14 125 000 000 $ -
30/06/2018 53 265 000 000 $ - 11 519 000 000 $ -
31/03/2018 61 137 000 000 $ - 13 822 000 000 $ -
31/12/2017 88 293 000 000 $ - 20 065 000 000 $ -
30/09/2017 52 579 000 000 $ - 10 714 000 000 $ -
30/06/2017 45 408 000 000 $ - 8 717 000 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo Apple Inc., urnik

Datumi finančnih poročil Apple Inc.

28/12/2019 28/09/2019 29/06/2019 31/03/2019 30/03/2019 31/12/2018 29/12/2018 30/09/2018 29/09/2018 30/06/2018 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
35 217 000 000 $ 24 313 000 000 $ 20 227 000 000 $ 21 821 000 000 $ 21 821 000 000 $ 32 031 000 000 $ 32 031 000 000 $ 24 084 000 000 $ 24 084 000 000 $ 20 421 000 000 $ 23 422 000 000 $ 33 912 000 000 $ 19 931 000 000 $ 17 488 000 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
56 602 000 000 $ 39 727 000 000 $ 33 582 000 000 $ 36 194 000 000 $ 36 194 000 000 $ 52 279 000 000 $ 52 279 000 000 $ 38 816 000 000 $ 38 816 000 000 $ 32 844 000 000 $ 37 715 000 000 $ 54 381 000 000 $ 32 648 000 000 $ 27 920 000 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
91 819 000 000 $ 64 040 000 000 $ 53 809 000 000 $ 58 015 000 000 $ 58 015 000 000 $ 84 310 000 000 $ 84 310 000 000 $ 62 900 000 000 $ 62 900 000 000 $ 53 265 000 000 $ 61 137 000 000 $ 88 293 000 000 $ 52 579 000 000 $ 45 408 000 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
91 819 000 000 $ 64 040 000 000 $ 53 809 000 000 $ 58 015 000 000 $ 58 015 000 000 $ 84 310 000 000 $ 84 310 000 000 $ 62 900 000 000 $ 62 900 000 000 $ 53 265 000 000 $ 61 137 000 000 $ 88 293 000 000 $ 52 579 000 000 $ 45 408 000 000 $
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
25 569 000 000 $ 15 625 000 000 $ 11 544 000 000 $ 13 415 000 000 $ 13 415 000 000 $ 23 346 000 000 $ 23 346 000 000 $ 16 118 000 000 $ 16 118 000 000 $ 12 612 000 000 $ 15 894 000 000 $ 26 274 000 000 $ 13 120 000 000 $ 10 768 000 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
22 236 000 000 $ 13 686 000 000 $ 10 044 000 000 $ 11 561 000 000 $ 11 561 000 000 $ 19 965 000 000 $ 19 965 000 000 $ 14 125 000 000 $ 14 125 000 000 $ 11 519 000 000 $ 13 822 000 000 $ 20 065 000 000 $ 10 714 000 000 $ 8 717 000 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
4 451 000 000 $ 4 110 000 000 $ 4 257 000 000 $ 3 948 000 000 $ 3 948 000 000 $ 3 902 000 000 $ 3 902 000 000 $ 3 750 000 000 $ 3 750 000 000 $ 3 701 000 000 $ 3 378 000 000 $ 3 407 000 000 $ 2 997 000 000 $ 2 937 000 000 $
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
66 250 000 000 $ 48 415 000 000 $ 42 265 000 000 $ 8 406 000 000 $ 44 600 000 000 $ 8 685 000 000 $ 60 964 000 000 $ 7 966 000 000 $ 46 782 000 000 $ 40 653 000 000 $ 7 528 000 000 $ 7 638 000 000 $ 6 811 000 000 $ 6 720 000 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
163 231 000 000 $ 162 819 000 000 $ 134 973 000 000 $ 123 346 000 000 $ 123 346 000 000 $ 140 828 000 000 $ 140 828 000 000 $ 131 339 000 000 $ 131 339 000 000 $ 115 761 000 000 $ 130 053 000 000 $ 143 810 000 000 $ 128 645 000 000 $ 112 875 000 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
340 618 000 000 $ 338 516 000 000 $ 322 239 000 000 $ 341 998 000 000 $ 341 998 000 000 $ 373 719 000 000 $ 373 719 000 000 $ 365 725 000 000 $ 365 725 000 000 $ 349 197 000 000 $ 367 502 000 000 $ 406 794 000 000 $ 375 319 000 000 $ 345 173 000 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
39 771 000 000 $ 48 844 000 000 $ 50 530 000 000 $ 39 817 000 000 $ 37 988 000 000 $ 44 771 000 000 $ 44 771 000 000 $ 25 913 000 000 $ 25 913 000 000 $ 31 971 000 000 $ 45 059 000 000 $ 27 491 000 000 $ 20 289 000 000 $ 18 571 000 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
102 161 000 000 $ 105 718 000 000 $ 89 704 000 000 $ 22 429 000 000 $ 93 772 000 000 $ 21 741 000 000 $ 108 283 000 000 $ 20 748 000 000 $ 116 866 000 000 $ 88 548 000 000 $ 20 478 000 000 $ 18 478 000 000 $ 18 473 000 000 $ 18 475 000 000 $
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - 80 092 000 000 $ - 86 427 000 000 $ - 66 301 000 000 $ - - 87 940 000 000 $ 77 153 000 000 $ 74 181 000 000 $ 76 759 000 000 $
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
251 087 000 000 $ 248 028 000 000 $ 225 783 000 000 $ 112 630 000 000 $ 236 138 000 000 $ 114 730 000 000 $ 255 827 000 000 $ 114 483 000 000 $ 258 578 000 000 $ 234 248 000 000 $ 121 840 000 000 $ 122 400 000 000 $ 115 680 000 000 $ 108 339 000 000 $
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
73.72 % 73.27 % 70.07 % 32.93 % 69.05 % 30.70 % 68.45 % 31.30 % 70.70 % 67.08 % 33.15 % 30.09 % 30.82 % 31.39 %
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
89 531 000 000 $ 90 488 000 000 $ 96 456 000 000 $ 105 860 000 000 $ 105 860 000 000 $ 117 892 000 000 $ 117 892 000 000 $ 107 147 000 000 $ 107 147 000 000 $ 114 949 000 000 $ 126 878 000 000 $ 140 199 000 000 $ 134 047 000 000 $ 132 425 000 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
30 516 000 000 $ 19 910 000 000 $ 11 636 000 000 $ 11 155 000 000 $ 11 155 000 000 $ 26 690 000 000 $ 26 690 000 000 $ 19 523 000 000 $ 19 523 000 000 $ 14 488 000 000 $ 15 130 000 000 $ 28 293 000 000 $ 15 656 000 000 $ 8 138 000 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe Apple Inc. je bilo 28/12/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih Apple Inc.A je bil skupni prihodek Apple Inc.A 91 819 000 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na +8.91%. Čisti dobiček družbe Apple Inc. v zadnjem četrtletju je znašal 22 236 000 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za +11.37%.

Stroški delnic Apple Inc.

Finance Apple Inc.