Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 69553 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki Applied Materials, Inc.

Poročilo o finančnih rezultatih družbe Applied Materials, Inc., Applied Materials, Inc. letni dohodek za leto 2020. Kdaj Applied Materials, Inc. objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke
Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
28/04/2019 3 539 000 000 $ -22.509 % ↓ 666 000 000 $ -41.00974 % ↓
31/01/2019 3 753 000 000 $ - 771 000 000 $ -
27/01/2019 3 753 000 000 $ - 771 000 000 $ -
31/10/2018 4 014 000 000 $ - 876 000 000 $ -
28/10/2018 4 014 000 000 $ - 876 000 000 $ -
31/07/2018 4 468 000 000 $ - 1 173 000 000 $ -
29/07/2018 4 468 000 000 $ - 1 173 000 000 $ -
30/04/2018 4 567 000 000 $ - 1 129 000 000 $ -
31/01/2018 4 204 000 000 $ - 135 000 000 $ -
31/10/2017 3 969 000 000 $ - 982 000 000 $ -
31/07/2017 3 744 000 000 $ - 925 000 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo Applied Materials, Inc., urnik

Datumi finančnih poročil Applied Materials, Inc.

28/04/2019 31/01/2019 27/01/2019 31/10/2018 28/10/2018 31/07/2018 29/07/2018 30/04/2018 31/01/2018 31/10/2017 31/07/2017
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
1 530 000 000 $ 1 665 000 000 $ 1 665 000 000 $ 1 780 000 000 $ 1 780 000 000 $ 2 027 000 000 $ 2 027 000 000 $ 2 090 000 000 $ 1 920 000 000 $ 1 787 000 000 $ 1 700 000 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
2 009 000 000 $ 2 088 000 000 $ 2 088 000 000 $ 2 234 000 000 $ 2 234 000 000 $ 2 441 000 000 $ 2 441 000 000 $ 2 477 000 000 $ 2 284 000 000 $ 2 182 000 000 $ 2 044 000 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
3 539 000 000 $ 3 753 000 000 $ 3 753 000 000 $ 4 014 000 000 $ 4 014 000 000 $ 4 468 000 000 $ 4 468 000 000 $ 4 567 000 000 $ 4 204 000 000 $ 3 969 000 000 $ 3 744 000 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
- 3 753 000 000 $ - 4 014 000 000 $ - 4 468 000 000 $ 4 014 000 000 $ 4 567 000 000 $ 4 204 000 000 $ 3 969 000 000 $ 3 744 000 000 $
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
776 000 000 $ 908 000 000 $ 908 000 000 $ 1 016 000 000 $ 1 014 000 000 $ 1 257 000 000 $ 1 257 000 000 $ 1 327 000 000 $ 1 196 000 000 $ 1 098 000 000 $ 1 023 000 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
666 000 000 $ 771 000 000 $ 771 000 000 $ 876 000 000 $ 876 000 000 $ 1 173 000 000 $ 1 173 000 000 $ 1 129 000 000 $ 135 000 000 $ 982 000 000 $ 925 000 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
508 000 000 $ 516 000 000 $ 516 000 000 $ 518 000 000 $ 518 000 000 $ 504 000 000 $ 504 000 000 $ 509 000 000 $ 488 000 000 $ 466 000 000 $ 454 000 000 $
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
2 763 000 000 $ 757 000 000 $ 2 845 000 000 $ 764 000 000 $ 3 000 000 000 $ 770 000 000 $ 3 211 000 000 $ 763 000 000 $ 724 000 000 $ 689 000 000 $ 677 000 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
10 062 000 000 $ 10 285 000 000 $ 10 285 000 000 $ 10 747 000 000 $ 10 747 000 000 $ 10 889 000 000 $ 10 889 000 000 $ 11 891 000 000 $ 13 029 000 000 $ 12 918 000 000 $ 12 731 000 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
18 775 000 000 $ 18 922 000 000 $ 18 922 000 000 $ 17 773 000 000 $ 17 773 000 000 $ 17 883 000 000 $ 17 883 000 000 $ 18 498 000 000 $ 19 663 000 000 $ 19 419 000 000 $ 19 078 000 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
3 116 000 000 $ 3 192 000 000 $ 3 192 000 000 $ 3 440 000 000 $ 3 440 000 000 $ 3 374 000 000 $ 3 374 000 000 $ 4 870 000 000 $ 6 799 000 000 $ 5 010 000 000 $ 5 278 000 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
3 605 000 000 $ - 3 776 000 000 $ - 4 068 000 000 $ - 4 322 000 000 $ - - - -
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- 3 712 000 000 $ - 4 030 000 000 $ - 3 984 000 000 $ - 5 352 000 000 $ 7 454 000 000 $ 7 276 000 000 $ 7 231 000 000 $
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
10 574 000 000 $ - 10 713 000 000 $ - 10 934 000 000 $ - 11 058 000 000 $ - - - -
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
56.32 % - 56.62 % - 61.52 % - 61.84 % - - - -
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
8 201 000 000 $ 8 209 000 000 $ 8 209 000 000 $ 6 839 000 000 $ 6 839 000 000 $ 6 825 000 000 $ 6 825 000 000 $ 7 042 000 000 $ 8 506 000 000 $ 9 349 000 000 $ 8 716 000 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
800 000 000 $ 834 000 000 $ 834 000 000 $ 1 077 000 000 $ 1 077 000 000 $ 633 000 000 $ 633 000 000 $ 611 000 000 $ 1 466 000 000 $ 699 000 000 $ 1 207 000 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe Applied Materials, Inc. je bilo 28/04/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih Applied Materials, Inc.A je bil skupni prihodek Applied Materials, Inc.A 3 539 000 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na -22.509%. Čisti dobiček družbe Applied Materials, Inc. v zadnjem četrtletju je znašal 666 000 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za -41.00974%.

Stroški delnic Applied Materials, Inc.

Finance Applied Materials, Inc.