Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 71229 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki Bayer Aktiengesellschaft

Poročilo o finančnih rezultatih družbe Bayer Aktiengesellschaft, Bayer Aktiengesellschaft letni dohodek za leto 2020. Kdaj Bayer Aktiengesellschaft objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke

Bayer Aktiengesellschaft skupni prihodki, čisti dohodek in dinamika sprememb v Ameriški dolar danes

Bayer Aktiengesellschaft tekoči dohodek in dohodek za zadnja obdobja poročanja. Dinamika Bayer Aktiengesellschaft čistega dohodka se je v zadnjem obdobju poročanja zmanjšala za -115 000 000 $. Čisti dohodek, prihodki in dinamika - glavni finančni kazalniki Bayer Aktiengesellschaft. Graf finančne družbe Bayer Aktiengesellschaft. Finančni graf Bayer Aktiengesellschaft prikazuje vrednosti in spremembe takih kazalnikov: skupna sredstva, čisti dohodek, čisti prihodek. Bayer Aktiengesellschaft finančno poročilo o grafu prikazuje dinamiko sredstev.

Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
30/09/2019 9 830 000 000 $ -0.757 % ↓ 1 036 000 000 $ -64.103 % ↓
30/06/2019 0 $ -100 % ↓ 0 $ -100 % ↓
31/03/2019 13 015 000 000 $ - 1 241 000 000 $ -
31/12/2018 11 062 000 000 $ - -3 944 000 000 $ -
30/09/2018 9 905 000 000 $ - 2 886 000 000 $ -
30/06/2018 9 481 000 000 $ - 799 000 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo Bayer Aktiengesellschaft, urnik

Datumi Bayer Aktiengesellschaft finančna poročila: 30/06/2018, 30/06/2019, 30/09/2019. Datumi računovodskih izkazov so določeni v računovodskih pravilih. Trenutni datum finančnega poročila Bayer Aktiengesellschaft za danes je 30/09/2019. Bruto dobiček Bayer Aktiengesellschaft je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev. Bruto dobiček Bayer Aktiengesellschaft je 6 087 000 000 $

Datumi finančnih poročil Bayer Aktiengesellschaft

Skupni prihodki Bayer Aktiengesellschaft se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga. Skupni prihodki Bayer Aktiengesellschaft je 9 830 000 000 $ Stroški raziskav in razvoja Bayer Aktiengesellschaft - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov. Stroški raziskav in razvoja Bayer Aktiengesellschaft je 1 292 000 000 $ Kratkoročna sredstva Bayer Aktiengesellschaft so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino. Kratkoročna sredstva Bayer Aktiengesellschaft je 33 513 000 000 $

Tekoči denar Bayer Aktiengesellschaft je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila. Tekoči denar Bayer Aktiengesellschaft je 4 410 000 000 $ Tekoči dolg Bayer Aktiengesellschaft je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala. Tekoči dolg Bayer Aktiengesellschaft je 26 057 000 000 $ Skupni dolg Bayer Aktiengesellschaft je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu. Skupni dolg Bayer Aktiengesellschaft je 84 616 000 000 $

30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
6 087 000 000 $ - 7 759 000 000 $ 5 926 000 000 $ 5 945 000 000 $ 6 117 000 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
3 743 000 000 $ - 5 256 000 000 $ 5 136 000 000 $ 3 960 000 000 $ 3 364 000 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
9 830 000 000 $ - 13 015 000 000 $ 11 062 000 000 $ 9 905 000 000 $ 9 481 000 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
- - - - - -
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
1 151 000 000 $ 1 151 000 000 $ 1 884 000 000 $ -808 000 000 $ 1 300 000 000 $ 1 714 000 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
1 036 000 000 $ - 1 241 000 000 $ -3 944 000 000 $ 2 886 000 000 $ 799 000 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
1 292 000 000 $ 1 292 000 000 $ 1 356 000 000 $ 1 478 000 000 $ 1 158 000 000 $ 1 211 000 000 $
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
8 679 000 000 $ - 11 131 000 000 $ 11 870 000 000 $ 8 605 000 000 $ 7 767 000 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
33 513 000 000 $ 32 770 000 000 $ 32 698 000 000 $ 30 933 000 000 $ 32 138 000 000 $ 37 817 000 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
130 763 000 000 $ 128 385 000 000 $ 130 203 000 000 $ 126 285 000 000 $ 129 454 000 000 $ 136 530 000 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
4 410 000 000 $ 3 343 000 000 $ 4 062 000 000 $ 4 052 000 000 $ 4 850 000 000 $ 4 981 000 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
26 057 000 000 $ 25 391 000 000 $ 23 893 000 000 $ 22 823 000 000 $ 20 196 000 000 $ 26 762 000 000 $
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - - - -
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
84 616 000 000 $ 83 438 000 000 $ 82 122 000 000 $ 80 137 000 000 $ 79 037 000 000 $ 89 311 000 000 $
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
64.71 % 64.99 % 63.07 % 63.46 % 61.05 % 65.41 %
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
45 965 000 000 $ 44 776 000 000 $ 47 910 000 000 $ 45 977 000 000 $ 50 245 000 000 $ 47 146 000 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
2 282 000 000 $ 2 282 000 000 $ 1 079 000 000 $ 2 968 000 000 $ 2 051 000 000 $ 2 240 000 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe Bayer Aktiengesellschaft je bilo 30/09/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih Bayer AktiengesellschaftA je bil skupni prihodek Bayer AktiengesellschaftA 9 830 000 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na -0.757%. Čisti dobiček družbe Bayer Aktiengesellschaft v zadnjem četrtletju je znašal 1 036 000 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za -64.103%.

Denarni tok Bayer Aktiengesellschaft je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji. Denarni tok Bayer Aktiengesellschaft je 2 282 000 000 $

Stroški delnic Bayer Aktiengesellschaft

Finance Bayer Aktiengesellschaft