Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 69553 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki Daktronics, Inc.

Poročilo o finančnih rezultatih družbe Daktronics, Inc., Daktronics, Inc. letni dohodek za leto 2020. Kdaj Daktronics, Inc. objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke
Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
27/04/2019 127 755 000 $ -7.542 % ↓ -10 819 000 $ -
31/01/2019 115 069 000 $ - -3 319 000 $ -
26/01/2019 115 069 000 $ - -3 319 000 $ -
31/10/2018 172 692 000 $ - 8 606 000 $ -
27/10/2018 172 692 000 $ - 8 606 000 $ -
31/07/2018 154 188 000 $ - 4 574 000 $ -
28/07/2018 154 188 000 $ - 4 574 000 $ -
30/04/2018 138 177 000 $ - -3 810 000 $ -
31/01/2018 130 316 000 $ - -6 189 000 $ -
31/10/2017 169 309 000 $ - 7 132 000 $ -
31/07/2017 172 728 000 $ - 8 429 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo Daktronics, Inc., urnik

Datumi finančnih poročil Daktronics, Inc.

27/04/2019 31/01/2019 26/01/2019 31/10/2018 27/10/2018 31/07/2018 28/07/2018 30/04/2018 31/01/2018 31/10/2017 31/07/2017
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
24 421 000 $ 24 869 000 $ 24 869 000 $ 42 757 000 $ 42 757 000 $ 38 247 000 $ 38 247 000 $ 29 852 000 $ 28 567 000 $ 42 604 000 $ 44 646 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
103 334 000 $ 90 200 000 $ 90 200 000 $ 129 935 000 $ 129 935 000 $ 115 941 000 $ 115 941 000 $ 108 325 000 $ 101 749 000 $ 126 705 000 $ 128 082 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
127 755 000 $ 115 069 000 $ 115 069 000 $ 172 692 000 $ 172 692 000 $ 154 188 000 $ 154 188 000 $ 138 177 000 $ 130 316 000 $ 169 309 000 $ 172 728 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
- 115 069 000 $ - 172 692 000 $ - 154 188 000 $ 172 692 000 $ 138 177 000 $ 130 316 000 $ 169 309 000 $ 172 728 000 $
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
-10 265 000 $ -7 522 000 $ -7 522 000 $ 9 019 000 $ 9 019 000 $ 4 040 000 $ 4 040 000 $ -5 365 000 $ -3 338 000 $ 9 438 000 $ 11 725 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
-10 819 000 $ -3 319 000 $ -3 319 000 $ 8 606 000 $ 8 606 000 $ 4 574 000 $ 4 574 000 $ -3 810 000 $ -6 189 000 $ 7 132 000 $ 8 429 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
8 946 000 $ 8 280 000 $ 8 280 000 $ 9 039 000 $ 9 039 000 $ 9 292 000 $ 9 292 000 $ 9 236 000 $ 8 299 000 $ 8 948 000 $ 9 047 000 $
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
138 020 000 $ 32 391 000 $ 122 591 000 $ 33 738 000 $ 163 673 000 $ 34 207 000 $ 150 148 000 $ 35 217 000 $ 31 905 000 $ 33 166 000 $ 32 921 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
253 673 000 $ - 264 604 000 $ 275 152 000 $ 275 152 000 $ 279 348 000 $ 279 348 000 $ 264 133 000 $ 264 269 000 $ 283 225 000 $ 282 928 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
349 216 000 $ - 358 752 000 $ 373 686 000 $ 373 686 000 $ 376 220 000 $ 376 220 000 $ 358 800 000 $ 356 026 000 $ 379 197 000 $ 379 896 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
35 383 000 $ 33 307 000 $ 33 281 000 $ 35 583 000 $ 35 557 000 $ 15 941 000 $ 15 915 000 $ 29 755 000 $ 49 070 000 $ 39 726 000 $ 26 868 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
134 072 000 $ - 129 022 000 $ - 138 066 000 $ - 146 414 000 $ - - - -
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - 67 278 000 $ - 43 267 000 $ - 64 249 000 $ 72 979 000 $ 61 486 000 $ 51 888 000 $
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
161 553 000 $ - 157 601 000 $ - 168 949 000 $ - 176 774 000 $ - - - -
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
46.26 % - 43.93 % - 45.21 % - 46.99 % - - - -
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
187 663 000 $ - 201 151 000 $ 204 737 000 $ 204 737 000 $ 199 446 000 $ 199 446 000 $ 197 616 000 $ 204 415 000 $ 211 039 000 $ 206 399 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
-2 641 000 $ 9 630 000 $ 9 630 000 $ 32 817 000 $ 32 817 000 $ -10 260 000 $ -10 260 000 $ 3 408 000 $ 17 615 000 $ 14 251 000 $ -4 913 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe Daktronics, Inc. je bilo 27/04/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih Daktronics, Inc.A je bil skupni prihodek Daktronics, Inc.A 127 755 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na -7.542%. Čisti dobiček družbe Daktronics, Inc. v zadnjem četrtletju je znašal -10 819 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za 0%.

Stroški delnic Daktronics, Inc.

Finance Daktronics, Inc.