Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 71229 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki Alphabet Inc.

Poročilo o finančnih rezultatih družbe Alphabet Inc., Alphabet Inc. letni dohodek za leto 2020. Kdaj Alphabet Inc. objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke

Alphabet Inc. skupni prihodki, čisti dohodek in dinamika sprememb v Ameriški dolar danes

Alphabet Inc. čisti dohodek je zdaj 10 671 000 000 $. Dinamika čistega dohodka Alphabet Inc. se je povečala za 3 603 000 000 $. Ocena dinamike čistega dohodka Alphabet Inc. je bila opravljena v primerjavi s prejšnjim poročilom. Tu so glavni finančni kazalniki Alphabet Inc.. Finančni načrt Alphabet Inc. sestavljajo trije grafikoni glavnih finančnih kazalnikov družbe: skupna sredstva, čisti prihodki, čisti dobički. Razpored finančnih poročil od 30/06/2017 do 31/12/2019 je na voljo v spletu. Vrednost vseh sredstev Alphabet Inc. na grafu je prikazana zeleno.

Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
31/12/2019 46 075 000 000 $ +17.31 % ↑ 10 671 000 000 $ +19.26 % ↑
30/09/2019 40 499 000 000 $ +20.03 % ↑ 7 068 000 000 $ -23.107 % ↓
30/06/2019 38 944 000 000 $ +19.25 % ↑ 9 947 000 000 $ +211.33 % ↑
31/03/2019 36 339 000 000 $ +16.67 % ↑ 6 657 000 000 $ -29.188 % ↓
31/12/2018 39 276 000 000 $ - 8 948 000 000 $ -
30/09/2018 33 740 000 000 $ - 9 192 000 000 $ -
30/06/2018 32 657 000 000 $ - 3 195 000 000 $ -
31/03/2018 31 146 000 000 $ - 9 401 000 000 $ -
31/12/2017 32 323 000 000 $ - -3 020 000 000 $ -
30/09/2017 27 772 000 000 $ - 6 732 000 000 $ -
30/06/2017 26 010 000 000 $ - 3 524 000 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo Alphabet Inc., urnik

Datumi Alphabet Inc. finančna poročila: 30/06/2017, 30/09/2019, 31/12/2019. Datumi računovodskih izkazov strogo urejajo zakon in računovodski izkazi. Zadnje finančno poročilo Alphabet Inc. je za tak datum na voljo v spletu - 31/12/2019. Bruto dobiček Alphabet Inc. je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev. Bruto dobiček Alphabet Inc. je 25 055 000 000 $

Datumi finančnih poročil Alphabet Inc.

Skupni prihodki Alphabet Inc. se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga. Skupni prihodki Alphabet Inc. je 46 075 000 000 $ Poslovni prihodki Alphabet Inc. so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja. Poslovni prihodki Alphabet Inc. je 46 075 000 000 $ Stroški raziskav in razvoja Alphabet Inc. - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov. Stroški raziskav in razvoja Alphabet Inc. je 7 222 000 000 $

Kratkoročna sredstva Alphabet Inc. so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino. Kratkoročna sredstva Alphabet Inc. je 152 578 000 000 $ Tekoči denar Alphabet Inc. je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila. Tekoči denar Alphabet Inc. je 18 498 000 000 $ Tekoči dolg Alphabet Inc. je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala. Tekoči dolg Alphabet Inc. je 45 221 000 000 $

31/12/2019 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
25 055 000 000 $ 22 931 000 000 $ 21 648 000 000 $ 20 327 000 000 $ 21 358 000 000 $ 19 459 000 000 $ 18 774 000 000 $ 17 679 000 000 $ 18 056 000 000 $ 16 624 000 000 $ 15 637 000 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
21 020 000 000 $ 17 568 000 000 $ 17 296 000 000 $ 16 012 000 000 $ 17 918 000 000 $ 14 281 000 000 $ 13 883 000 000 $ 13 467 000 000 $ 14 267 000 000 $ 11 148 000 000 $ 10 373 000 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
46 075 000 000 $ 40 499 000 000 $ 38 944 000 000 $ 36 339 000 000 $ 39 276 000 000 $ 33 740 000 000 $ 32 657 000 000 $ 31 146 000 000 $ 32 323 000 000 $ 27 772 000 000 $ 26 010 000 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
46 075 000 000 $ 40 499 000 000 $ 38 944 000 000 $ 36 339 000 000 $ 39 276 000 000 $ 33 740 000 000 $ 32 657 000 000 $ 30 996 000 000 $ 27 227 000 000 $ 24 065 000 000 $ 22 672 000 000 $
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
10 977 000 000 $ 9 177 000 000 $ 9 180 000 000 $ 8 305 000 000 $ 8 203 000 000 $ 8 310 000 000 $ 7 878 000 000 $ 7 001 000 000 $ 7 664 000 000 $ 7 782 000 000 $ 6 868 000 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
10 671 000 000 $ 7 068 000 000 $ 9 947 000 000 $ 6 657 000 000 $ 8 948 000 000 $ 9 192 000 000 $ 3 195 000 000 $ 9 401 000 000 $ -3 020 000 000 $ 6 732 000 000 $ 3 524 000 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
7 222 000 000 $ 6 554 000 000 $ 6 213 000 000 $ 6 029 000 000 $ 6 034 000 000 $ 5 232 000 000 $ 5 114 000 000 $ 5 039 000 000 $ 4 306 000 000 $ 4 205 000 000 $ 4 172 000 000 $
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
35 098 000 000 $ 31 322 000 000 $ 29 764 000 000 $ 28 034 000 000 $ 31 073 000 000 $ 25 430 000 000 $ 24 779 000 000 $ 10 678 000 000 $ 10 392 000 000 $ 8 842 000 000 $ 8 769 000 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
152 578 000 000 $ 148 358 000 000 $ 147 437 000 000 $ 138 207 000 000 $ 135 676 000 000 $ 129 702 000 000 $ 124 157 000 000 $ 123 761 000 000 $ 124 308 000 000 $ 119 345 000 000 $ 112 386 000 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
275 909 000 000 $ 263 044 000 000 $ 257 101 000 000 $ 245 349 000 000 $ 232 792 000 000 $ 221 538 000 000 $ 211 610 000 000 $ 206 935 000 000 $ 197 295 000 000 $ 189 536 000 000 $ 178 621 000 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
18 498 000 000 $ 16 032 000 000 $ 16 587 000 000 $ 19 148 000 000 $ 16 701 000 000 $ 13 443 000 000 $ 14 148 000 000 $ 12 658 000 000 $ 10 715 000 000 $ 10 581 000 000 $ 15 711 000 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
45 221 000 000 $ 39 224 000 000 $ 37 000 000 000 $ 34 910 000 000 $ 34 620 000 000 $ 31 301 000 000 $ 29 903 000 000 $ 1 329 000 000 $ - - -
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - - - - - 102 885 000 000 $ 101 871 000 000 $ 100 143 000 000 $ 94 713 000 000 $
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
74 467 000 000 $ 68 075 000 000 $ 64 909 000 000 $ 61 877 000 000 $ 55 164 000 000 $ 51 698 000 000 $ 49 610 000 000 $ 5 302 000 000 $ - - -
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
26.99 % 25.88 % 25.25 % 25.22 % 23.70 % 23.34 % 23.44 % 2.56 % - - -
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
201 442 000 000 $ 194 969 000 000 $ 192 192 000 000 $ 183 472 000 000 $ 177 628 000 000 $ 169 840 000 000 $ 162 000 000 000 $ 160 825 000 000 $ 152 502 000 000 $ 157 100 000 000 $ 148 286 000 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
14 427 000 000 $ 15 466 000 000 $ 12 627 000 000 $ 12 000 000 000 $ 12 987 000 000 $ 13 210 000 000 $ 10 132 000 000 $ 11 642 000 000 $ 10 268 000 000 $ 9 872 000 000 $ 7 403 000 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe Alphabet Inc. je bilo 31/12/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih Alphabet Inc.A je bil skupni prihodek Alphabet Inc.A 46 075 000 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na +17.31%. Čisti dobiček družbe Alphabet Inc. v zadnjem četrtletju je znašal 10 671 000 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za +19.26%.

Skupni dolg Alphabet Inc. je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu. Skupni dolg Alphabet Inc. je 74 467 000 000 $ Denarni tok Alphabet Inc. je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji. Denarni tok Alphabet Inc. je 14 427 000 000 $

Stroški delnic Alphabet Inc.

Finance Alphabet Inc.