Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 71229 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki HDFC Bank Limited

Poročilo o finančnih rezultatih družbe HDFC Bank Limited, HDFC Bank Limited letni dohodek za leto 2020. Kdaj HDFC Bank Limited objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke

HDFC Bank Limited skupni prihodki, čisti dohodek in dinamika sprememb v Evro danes

Dinamika HDFC Bank Limited čistega prihodka se je v zadnjem obdobju poročanja povečala za 12 932 100 000 €. Dinamika čistega dohodka HDFC Bank Limited se je povečala. Sprememba je bila 10 216 200 000 €. Čisti dohodek, prihodki in dinamika - glavni finančni kazalniki HDFC Bank Limited. Graf finančnega poročila HDFC Bank Limited. Finančni graf HDFC Bank Limited prikazuje vrednosti in spremembe takih kazalnikov: skupna sredstva, čisti dohodek, čisti prihodek. Vrednost sredstev HDFC Bank Limited v spletnem grafikonu je prikazana v zelenih vrsticah.

Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
31/12/2019 171 184 099 341.70 € +15.89 % ↑ 69 839 846 138.50 € +29.81 % ↑
30/09/2019 159 392 752 814.80 € - 60 524 827 356.70 € -
30/06/2019 149 833 921 654.40 € - 51 753 690 713.40 € -
31/12/2018 147 718 844 711.10 € - 53 803 483 564.30 € -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo HDFC Bank Limited, urnik

Najnovejši datumi HDFC Bank Limited računovodskih izkazov, ki so na voljo na spletu: 31/12/2018, 30/09/2019, 31/12/2019. Termini in datumi računovodskih izkazov so določeni v zakonodaji države, v kateri podjetje posluje. Zadnji datum finančnega poročila HDFC Bank Limited je 31/12/2019. Bruto dobiček HDFC Bank Limited je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev. Bruto dobiček HDFC Bank Limited je 187 745 300 000 €

Datumi finančnih poročil HDFC Bank Limited

Skupni prihodki HDFC Bank Limited se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga. Skupni prihodki HDFC Bank Limited je 187 745 300 000 € Kratkoročna sredstva HDFC Bank Limited so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino. Kratkoročna sredstva HDFC Bank Limited je 1 033 640 400 000 € Tekoči denar HDFC Bank Limited je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila. Tekoči denar HDFC Bank Limited je 928 311 800 000 €

Tekoči dolg HDFC Bank Limited je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala. Tekoči dolg HDFC Bank Limited je 10 670 265 900 000 € Skupni dolg HDFC Bank Limited je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu. Skupni dolg HDFC Bank Limited je 12 760 479 600 000 €

  31/12/2019 30/09/2019 30/06/2019 31/12/2018
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
171 184 099 341.70 € 159 392 752 814.80 € 149 833 921 654.40 € 147 718 844 711.10 €
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
- - - -
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
171 184 099 341.70 € 159 392 752 814.80 € 149 833 921 654.40 € 147 718 844 711.10 €
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
- - - -
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
93 450 895 830.20 € 85 972 493 631.10 € 80 555 008 108.70 € 82 580 273 835.50 €
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
69 839 846 138.50 € 60 524 827 356.70 € 51 753 690 713.40 € 53 803 483 564.30 €
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
- - - -
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
77 733 203 511.50 € 73 420 259 183.70 € 69 278 913 545.70 € 65 138 570 875.60 €
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
942 461 946 675.60 € 675 629 357 655.90 € 777 496 977 745.10 € 970 681 738 723.54 €
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
13 177 520 925 462.20 € 12 531 814 932 745 € 11 990 477 141 449.50 € 11 787 660 223 239.29 €
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
846 424 487 810.20 € 675 629 357 655.90 € 526 621 881 551.10 € 387 013 528 557.25 €
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
9 729 031 074 695.10 € 9 307 693 195 437.30 € 8 696 409 152 227 € 8 550 673 882 602.46 €
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - -
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
11 634 864 934 004.40 € 11 062 868 328 762.80 € 10 525 464 268 750 € 10 381 914 510 857.22 €
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
88.29 % 88.28 % 87.78 % 88.07 %
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
1 537 626 380 976 € 1 464 182 232 920.50 € 1 460 371 957 868.40 € 1 401 170 405 328.45 €
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
- - - -946 983 192 391.71 €

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe HDFC Bank Limited je bilo 31/12/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih HDFC Bank LimitedA je bil skupni prihodek HDFC Bank LimitedA 171 184 099 341.70 Evro in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na +15.89%. Čisti dobiček družbe HDFC Bank Limited v zadnjem četrtletju je znašal 69 839 846 138.50 €, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za +29.81%.

Stroški delnic HDFC Bank Limited

Finance HDFC Bank Limited