Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 69553 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki HP Inc.

Poročilo o finančnih rezultatih družbe HP Inc., HP Inc. letni dohodek za leto 2020. Kdaj HP Inc. objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke
Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
31/10/2019 15 407 000 000 $ +0.27 % ↑ 388 000 000 $ -73.26 % ↓
31/07/2019 14 603 000 000 $ +0.12 % ↑ 1 179 000 000 $ +33.98 % ↑
30/04/2019 14 036 000 000 $ +0.24 % ↑ 782 000 000 $ -26.087 % ↓
31/01/2019 14 710 000 000 $ +1.33 % ↑ 803 000 000 $ -58.566 % ↓
31/10/2018 15 366 000 000 $ - 1 451 000 000 $ -
31/07/2018 14 586 000 000 $ - 880 000 000 $ -
30/04/2018 14 003 000 000 $ - 1 058 000 000 $ -
31/01/2018 14 517 000 000 $ - 1 938 000 000 $ -
31/10/2017 13 927 000 000 $ - 660 000 000 $ -
31/07/2017 13 060 000 000 $ - 696 000 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo HP Inc., urnik

Datumi finančnih poročil HP Inc.

31/10/2019 31/07/2019 30/04/2019 31/01/2019 31/10/2018 31/07/2018 30/04/2018 31/01/2018 31/10/2017 31/07/2017
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
2 924 000 000 $ 2 905 000 000 $ 2 729 000 000 $ 2 612 000 000 $ 2 697 000 000 $ 2 688 000 000 $ 2 702 000 000 $ 2 582 000 000 $ 2 520 000 000 $ 2 427 000 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
12 483 000 000 $ 11 698 000 000 $ 11 307 000 000 $ 12 098 000 000 $ 12 669 000 000 $ 11 898 000 000 $ 11 301 000 000 $ 11 935 000 000 $ 11 407 000 000 $ 10 633 000 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
15 407 000 000 $ 14 603 000 000 $ 14 036 000 000 $ 14 710 000 000 $ 15 366 000 000 $ 14 586 000 000 $ 14 003 000 000 $ 14 517 000 000 $ 13 927 000 000 $ 13 060 000 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
- - - 15 407 000 000 $ - 15 366 000 000 $ 14 003 000 000 $ 14 517 000 000 $ 13 927 000 000 $ 13 060 000 000 $
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
1 125 000 000 $ 1 111 000 000 $ 1 022 000 000 $ 1 007 000 000 $ 1 120 000 000 $ 1 094 000 000 $ 1 066 000 000 $ 1 046 000 000 $ 1 052 000 000 $ 1 041 000 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
388 000 000 $ 1 179 000 000 $ 782 000 000 $ 803 000 000 $ 1 451 000 000 $ 880 000 000 $ 1 058 000 000 $ 1 938 000 000 $ 660 000 000 $ 696 000 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
389 000 000 $ 413 000 000 $ 353 000 000 $ 344 000 000 $ 354 000 000 $ 347 000 000 $ 356 000 000 $ 347 000 000 $ 291 000 000 $ 289 000 000 $
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
14 282 000 000 $ 13 492 000 000 $ 13 014 000 000 $ 13 703 000 000 $ 14 246 000 000 $ 13 492 000 000 $ 1 636 000 000 $ 1 536 000 000 $ 1 468 000 000 $ 1 386 000 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
20 177 000 000 $ 19 683 000 000 $ 18 285 000 000 $ 18 936 000 000 $ 21 387 000 000 $ 21 776 000 000 $ 19 433 000 000 $ 21 217 000 000 $ 22 318 000 000 $ 21 443 000 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
33 467 000 000 $ 32 405 000 000 $ 31 946 000 000 $ 32 490 000 000 $ 34 622 000 000 $ 34 254 000 000 $ 32 087 000 000 $ 35 245 000 000 $ 32 913 000 000 $ 31 934 000 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
4 537 000 000 $ 4 919 000 000 $ 3 556 000 000 $ 3 367 000 000 $ 5 166 000 000 $ 6 195 000 000 $ 4 247 000 000 $ 5 475 000 000 $ 6 997 000 000 $ 6 967 000 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
25 293 000 000 $ 24 579 000 000 $ 23 203 000 000 $ 24 199 000 000 $ 25 131 000 000 $ 25 506 000 000 $ 1 617 000 000 $ 1 529 000 000 $ 1 072 000 000 $ 1 062 000 000 $
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - - - - 5 330 000 000 $ 6 741 000 000 $ 8 146 000 000 $ 7 987 000 000 $
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
34 660 000 000 $ 33 536 000 000 $ 33 433 000 000 $ 34 327 000 000 $ 35 261 000 000 $ 36 021 000 000 $ 6 111 000 000 $ 7 869 000 000 $ 7 819 000 000 $ 7 806 000 000 $
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
103.56 % 103.49 % 104.65 % 105.65 % 101.85 % 105.16 % 19.05 % 22.33 % 23.76 % 24.44 %
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
-1 193 000 000 $ -1 131 000 000 $ -1 487 000 000 $ -1 837 000 000 $ -639 000 000 $ -1 767 000 000 $ -1 863 000 000 $ -2 742 000 000 $ -3 408 000 000 $ -4 339 000 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
588 000 000 $ 2 343 000 000 $ 861 000 000 $ 862 000 000 $ 968 000 000 $ 1 514 000 000 $ 1 050 000 000 $ 996 000 000 $ 680 000 000 $ 1 775 000 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe HP Inc. je bilo 31/10/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih HP Inc.A je bil skupni prihodek HP Inc.A 15 407 000 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na +0.27%. Čisti dobiček družbe HP Inc. v zadnjem četrtletju je znašal 388 000 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za -73.26%.

Stroški delnic HP Inc.

Finance HP Inc.