Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 69553 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki Microsoft Corporation

Poročilo o finančnih rezultatih družbe Microsoft Corporation, Microsoft Corporation letni dohodek za leto 2020. Kdaj Microsoft Corporation objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke
Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
31/12/2019 36 906 000 000 $ +13.66 % ↑ 11 649 000 000 $ +38.35 % ↑
30/09/2019 33 055 000 000 $ +13.65 % ↑ 10 678 000 000 $ +21.01 % ↑
30/06/2019 33 717 000 000 $ +12.07 % ↑ 13 187 000 000 $ +48.62 % ↑
31/03/2019 30 571 000 000 $ +13.99 % ↑ 8 809 000 000 $ +18.66 % ↑
31/12/2018 32 471 000 000 $ - 8 420 000 000 $ -
30/09/2018 29 084 000 000 $ - 8 824 000 000 $ -
30/06/2018 30 085 000 000 $ - 8 873 000 000 $ -
31/03/2018 26 819 000 000 $ - 7 424 000 000 $ -
31/12/2017 28 918 000 000 $ - -6 302 000 000 $ -
30/09/2017 24 538 000 000 $ - 6 576 000 000 $ -
30/06/2017 18 984 000 000 $ - 3 784 000 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo Microsoft Corporation, urnik

Datumi finančnih poročil Microsoft Corporation

31/12/2019 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
24 548 000 000 $ 22 649 000 000 $ 23 305 000 000 $ 20 401 000 000 $ 20 048 000 000 $ 19 179 000 000 $ 20 343 000 000 $ 17 550 000 000 $ 17 854 000 000 $ 16 260 000 000 $ 10 528 000 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
12 358 000 000 $ 10 406 000 000 $ 10 412 000 000 $ 10 170 000 000 $ 12 423 000 000 $ 9 905 000 000 $ 9 742 000 000 $ 9 269 000 000 $ 11 064 000 000 $ 8 278 000 000 $ 8 456 000 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
36 906 000 000 $ 33 055 000 000 $ 33 717 000 000 $ 30 571 000 000 $ 32 471 000 000 $ 29 084 000 000 $ 30 085 000 000 $ 26 819 000 000 $ 28 918 000 000 $ 24 538 000 000 $ 18 984 000 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
36 906 000 000 $ 33 055 000 000 $ 33 717 000 000 $ 30 571 000 000 $ 32 471 000 000 $ 29 084 000 000 $ 30 085 000 000 $ 26 819 000 000 $ 28 918 000 000 $ 24 538 000 000 $ 18 984 000 000 $
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
13 891 000 000 $ 12 686 000 000 $ 12 405 000 000 $ 10 341 000 000 $ 10 258 000 000 $ 9 955 000 000 $ 10 379 000 000 $ 8 292 000 000 $ 8 679 000 000 $ 7 708 000 000 $ 1 289 000 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
11 649 000 000 $ 10 678 000 000 $ 13 187 000 000 $ 8 809 000 000 $ 8 420 000 000 $ 8 824 000 000 $ 8 873 000 000 $ 7 424 000 000 $ -6 302 000 000 $ 6 576 000 000 $ 3 784 000 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
4 603 000 000 $ 4 565 000 000 $ 4 513 000 000 $ 4 316 000 000 $ 4 070 000 000 $ 3 977 000 000 $ 3 933 000 000 $ 3 715 000 000 $ 3 504 000 000 $ 3 574 000 000 $ 3 514 000 000 $
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
23 015 000 000 $ 20 369 000 000 $ 21 312 000 000 $ 20 230 000 000 $ 22 213 000 000 $ 19 129 000 000 $ 19 706 000 000 $ 9 258 000 000 $ 9 175 000 000 $ 8 552 000 000 $ 9 239 000 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
167 074 000 000 $ 165 896 000 000 $ 175 552 000 000 $ 159 887 000 000 $ 156 874 000 000 $ 164 195 000 000 $ 169 662 000 000 $ 156 659 000 000 $ 167 633 000 000 $ 161 031 000 000 $ 159 851 000 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
282 794 000 000 $ 278 955 000 000 $ 286 556 000 000 $ 263 281 000 000 $ 258 859 000 000 $ 257 619 000 000 $ 258 848 000 000 $ 245 497 000 000 $ 256 003 000 000 $ 249 097 000 000 $ 241 086 000 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
8 864 000 000 $ 13 117 000 000 $ 11 356 000 000 $ 11 212 000 000 $ 6 638 000 000 $ 15 137 000 000 $ 11 946 000 000 $ 9 221 000 000 $ 12 859 000 000 $ 6 884 000 000 $ 7 663 000 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
59 640 000 000 $ 58 118 000 000 $ 69 420 000 000 $ 53 861 000 000 $ 50 318 000 000 $ 56 277 000 000 $ 58 488 000 000 $ 3 677 000 000 $ 15 912 000 000 $ 9 220 000 000 $ 10 121 000 000 $
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - - - - - 132 270 000 000 $ 142 780 000 000 $ 138 471 000 000 $ 132 981 000 000 $
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
172 685 000 000 $ 172 894 000 000 $ 184 226 000 000 $ 168 417 000 000 $ 166 731 000 000 $ 171 652 000 000 $ 176 130 000 000 $ 77 157 000 000 $ 89 260 000 000 $ 85 475 000 000 $ 86 194 000 000 $
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
61.06 % 61.98 % 64.29 % 63.97 % 64.41 % 66.63 % 68.04 % 31.43 % 34.87 % 34.31 % 35.75 %
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
110 109 000 000 $ 106 061 000 000 $ 102 330 000 000 $ 94 864 000 000 $ 92 128 000 000 $ 85 967 000 000 $ 82 718 000 000 $ 79 239 000 000 $ 78 360 000 000 $ 89 647 000 000 $ 72 394 000 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
10 680 000 000 $ 13 818 000 000 $ 16 108 000 000 $ 13 520 000 000 $ 8 900 000 000 $ 13 657 000 000 $ 11 418 000 000 $ 12 151 000 000 $ 7 875 000 000 $ 12 440 000 000 $ 11 005 000 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe Microsoft Corporation je bilo 31/12/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih Microsoft CorporationA je bil skupni prihodek Microsoft CorporationA 36 906 000 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na +13.66%. Čisti dobiček družbe Microsoft Corporation v zadnjem četrtletju je znašal 11 649 000 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za +38.35%.

Stroški delnic Microsoft Corporation

Finance Microsoft Corporation