Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 71229 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Poročilo o finančnih rezultatih družbe Nippon Telegraph and Telephone Corporation, Nippon Telegraph and Telephone Corporation letni dohodek za leto 2020. Kdaj Nippon Telegraph and Telephone Corporation objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke

Nippon Telegraph and Telephone Corporation skupni prihodki, čisti dohodek in dinamika sprememb v Ameriški dolar danes

Čisti prihodek Nippon Telegraph and Telephone Corporation je zdaj 2 973 140 000 000 $. Podatki o čistih prihodkih se zbirajo iz odprtih virov. Dinamika Nippon Telegraph and Telephone Corporation čistega dohodka se je v zadnjem obdobju poročanja zmanjšala za -17 888 000 000 $. Tu so glavni finančni kazalniki Nippon Telegraph and Telephone Corporation. Pregled finančnega poročila Nippon Telegraph and Telephone Corporation za danes. Finančni načrt Nippon Telegraph and Telephone Corporation sestavljajo trije grafikoni glavnih finančnih kazalnikov družbe: skupna sredstva, čisti prihodki, čisti dobički. Vrednost sredstev Nippon Telegraph and Telephone Corporation v spletnem grafikonu je prikazana v zelenih vrsticah.

Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
31/12/2019 2 973 140 000 000 $ -0.962 % ↓ 249 252 000 000 $ +7.25 % ↑
30/09/2019 2 974 113 000 000 $ +1.14 % ↑ 267 140 000 000 $ -1.0519 % ↓
30/06/2019 2 915 438 000 000 $ +2.2 % ↑ 280 530 000 000 $ -3.181 % ↓
31/03/2019 3 084 627 000 000 $ - 62 434 000 000 $ -
31/12/2018 3 002 016 000 000 $ - 232 401 000 000 $ -
30/09/2018 2 940 467 000 000 $ - 269 980 000 000 $ -
30/06/2018 2 852 732 000 000 $ - 289 746 000 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo Nippon Telegraph and Telephone Corporation, urnik

Najnovejši datumi Nippon Telegraph and Telephone Corporation računovodskih izkazov, ki so na voljo na spletu: 30/06/2018, 30/09/2019, 31/12/2019. Datumi računovodskih izkazov so določeni v računovodskih pravilih. Zadnje finančno poročilo Nippon Telegraph and Telephone Corporation je za tak datum na voljo v spletu - 31/12/2019. Bruto dobiček Nippon Telegraph and Telephone Corporation je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev. Bruto dobiček Nippon Telegraph and Telephone Corporation je 467 623 000 000 $

Datumi finančnih poročil Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Skupni prihodki Nippon Telegraph and Telephone Corporation se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga. Skupni prihodki Nippon Telegraph and Telephone Corporation je 2 973 140 000 000 $ Kratkoročna sredstva Nippon Telegraph and Telephone Corporation so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino. Kratkoročna sredstva Nippon Telegraph and Telephone Corporation je 6 434 848 000 000 $ Tekoči denar Nippon Telegraph and Telephone Corporation je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila. Tekoči denar Nippon Telegraph and Telephone Corporation je 875 465 000 000 $

Tekoči dolg Nippon Telegraph and Telephone Corporation je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala. Tekoči dolg Nippon Telegraph and Telephone Corporation je 5 604 383 000 000 $ Skupni dolg Nippon Telegraph and Telephone Corporation je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu. Skupni dolg Nippon Telegraph and Telephone Corporation je 11 307 438 000 000 $ Denarni tok Nippon Telegraph and Telephone Corporation je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji. Denarni tok Nippon Telegraph and Telephone Corporation je 180 489 000 000 $

31/12/2019 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
467 623 000 000 $ 477 611 000 000 $ 505 194 000 000 $ 804 774 000 000 $ 923 471 000 000 $ 923 472 000 000 $ 918 815 000 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
2 505 517 000 000 $ 2 496 502 000 000 $ 2 410 244 000 000 $ 2 279 853 000 000 $ 2 078 545 000 000 $ 2 016 995 000 000 $ 1 933 917 000 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
2 973 140 000 000 $ 2 974 113 000 000 $ 2 915 438 000 000 $ 3 084 627 000 000 $ 3 002 016 000 000 $ 2 940 467 000 000 $ 2 852 732 000 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
- - - - - - -
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
467 623 000 000 $ 477 611 000 000 $ 505 194 000 000 $ 304 685 000 000 $ 557 797 000 000 $ 565 917 000 000 $ 563 999 000 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
249 252 000 000 $ 267 140 000 000 $ 280 530 000 000 $ 62 434 000 000 $ 232 401 000 000 $ 269 980 000 000 $ 289 746 000 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
- - - - - - -
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
2 505 517 000 000 $ 2 496 502 000 000 $ 2 410 244 000 000 $ 2 779 942 000 000 $ 2 444 219 000 000 $ 2 374 550 000 000 $ 2 288 733 000 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
6 434 848 000 000 $ 5 957 762 000 000 $ 6 355 872 000 000 $ 6 579 966 000 000 $ 6 385 150 000 000 $ 6 082 505 000 000 $ 5 702 323 000 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
22 941 729 000 000 $ 22 233 561 000 000 $ 22 568 589 000 000 $ 22 295 146 000 000 $ 21 899 828 000 000 $ 21 719 758 000 000 $ 21 466 970 000 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
875 465 000 000 $ 927 957 000 000 $ 1 021 496 000 000 $ 946 134 000 000 $ 908 380 000 000 $ 889 643 000 000 $ 797 102 000 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
5 604 383 000 000 $ 5 068 292 000 000 $ 5 308 471 000 000 $ 5 228 071 000 000 $ 4 843 784 000 000 $ 4 329 078 000 000 $ 4 618 181 000 000 $
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - - - - -
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
11 307 438 000 000 $ 10 677 612 000 000 $ 10 926 171 000 000 $ 10 490 356 000 000 $ 10 169 425 000 000 $ 9 655 699 000 000 $ 9 802 925 000 000 $
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
49.29 % 48.02 % 48.41 % 47.05 % 46.44 % 44.46 % 45.67 %
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
9 148 028 000 000 $ 9 036 550 000 000 $ 9 128 194 000 000 $ 9 264 913 000 000 $ 9 243 504 000 000 $ 9 430 664 000 000 $ 9 124 535 000 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
180 489 000 000 $ 1 059 394 000 000 $ 474 990 000 000 $ 798 519 000 000 $ 399 735 000 000 $ 775 997 000 000 $ 431 906 000 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe Nippon Telegraph and Telephone Corporation je bilo 31/12/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih Nippon Telegraph and Telephone CorporationA je bil skupni prihodek Nippon Telegraph and Telephone CorporationA 2 973 140 000 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na -0.962%. Čisti dobiček družbe Nippon Telegraph and Telephone Corporation v zadnjem četrtletju je znašal 249 252 000 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za +7.25%.

Stroški delnic Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Finance Nippon Telegraph and Telephone Corporation