Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 69553 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki PARK24 Co., Ltd.

Poročilo o finančnih rezultatih družbe PARK24 Co., Ltd., PARK24 Co., Ltd. letni dohodek za leto 2020. Kdaj PARK24 Co., Ltd. objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke
Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
31/10/2019 84 824 000 000 $ +2.83 % ↑ 4 543 000 000 $ -6.272 % ↓
31/07/2019 78 490 000 000 $ +6.81 % ↑ 2 177 000 000 $ -40.143 % ↓
30/04/2019 75 062 000 000 $ - 1 950 000 000 $ -
31/01/2019 79 062 000 000 $ - 3 678 000 000 $ -
31/10/2018 82 487 000 000 $ - 4 847 000 000 $ -
31/07/2018 73 486 000 000 $ - 3 637 000 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo PARK24 Co., Ltd., urnik

Datumi finančnih poročil PARK24 Co., Ltd.

31/10/2019 31/07/2019 30/04/2019 31/01/2019 31/10/2018 31/07/2018
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
22 780 000 000 $ 18 842 000 000 $ 17 920 000 000 $ 18 550 000 000 $ 21 149 000 000 $ 18 382 000 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
62 044 000 000 $ 59 648 000 000 $ 57 142 000 000 $ 60 512 000 000 $ 61 338 000 000 $ 55 104 000 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
84 824 000 000 $ 78 490 000 000 $ 75 062 000 000 $ 79 062 000 000 $ 82 487 000 000 $ 73 486 000 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
- - - - - -
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
7 702 000 000 $ 4 649 000 000 $ 4 477 000 000 $ 5 494 000 000 $ 7 408 000 000 $ 5 831 000 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
4 543 000 000 $ 2 177 000 000 $ 1 950 000 000 $ 3 678 000 000 $ 4 847 000 000 $ 3 637 000 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
- - - - - -
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
77 122 000 000 $ 73 841 000 000 $ 70 585 000 000 $ 73 568 000 000 $ 75 079 000 000 $ 67 655 000 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
74 611 000 000 $ 70 165 000 000 $ 77 021 000 000 $ 66 131 000 000 $ 74 002 000 000 $ 72 679 000 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
293 097 000 000 $ 291 479 000 000 $ 294 145 000 000 $ 269 216 000 000 $ 283 171 000 000 $ 274 902 000 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
24 881 000 000 $ 18 464 000 000 $ 30 726 000 000 $ 21 390 000 000 $ 30 081 000 000 $ 27 658 000 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
71 222 000 000 $ 69 394 000 000 $ 67 914 000 000 $ 61 514 000 000 $ 63 907 000 000 $ 98 624 000 000 $
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - - - -
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
202 306 000 000 $ 203 061 000 000 $ 205 719 000 000 $ 184 030 000 000 $ 188 324 000 000 $ 184 605 000 000 $
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
69.02 % 69.67 % 69.94 % 68.36 % 66.51 % 67.15 %
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
90 571 000 000 $ 88 265 000 000 $ 88 304 000 000 $ 85 099 000 000 $ 94 572 000 000 $ 90 035 000 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
17 381 000 000 $ 4 106 000 000 $ 14 428 000 000 $ 9 780 000 000 $ 20 009 000 000 $ 7 269 000 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe PARK24 Co., Ltd. je bilo 31/10/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih PARK24 Co., Ltd.A je bil skupni prihodek PARK24 Co., Ltd.A 84 824 000 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na +2.83%. Čisti dobiček družbe PARK24 Co., Ltd. v zadnjem četrtletju je znašal 4 543 000 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za -6.272%.

Stroški delnic PARK24 Co., Ltd.

Finance PARK24 Co., Ltd.