Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 69553 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki Photronics, Inc.

Poročilo o finančnih rezultatih družbe Photronics, Inc., Photronics, Inc. letni dohodek za leto 2020. Kdaj Photronics, Inc. objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke
Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
31/10/2019 156 256 000 $ +8.02 % ↑ 9 700 000 $ -22.319 % ↓
28/07/2019 138 112 000 $ +1.26 % ↑ 6 347 000 $ -51.196 % ↓
28/04/2019 131 580 000 $ +0.61 % ↑ 8 479 000 $ -20.497 % ↓
31/01/2019 124 712 000 $ - 5 267 000 $ -
27/01/2019 124 712 000 $ - 5 267 000 $ -
31/10/2018 144 660 000 $ - 12 487 000 $ -
31/07/2018 136 391 000 $ - 13 005 000 $ -
29/07/2018 136 391 000 $ - 13 005 000 $ -
30/04/2018 130 779 000 $ - 10 665 000 $ -
31/01/2018 123 446 000 $ - 5 898 000 $ -
31/10/2017 120 971 000 $ - 5 385 000 $ -
31/07/2017 111 579 000 $ - 4 001 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo Photronics, Inc., urnik

Datumi finančnih poročil Photronics, Inc.

31/10/2019 28/07/2019 28/04/2019 31/01/2019 27/01/2019 31/10/2018 31/07/2018 29/07/2018 30/04/2018 31/01/2018 31/10/2017 31/07/2017
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
38 158 000 $ 30 570 000 $ 26 010 000 $ 26 102 000 $ 26 102 000 $ 35 425 000 $ 35 597 000 $ 35 597 000 $ 32 819 000 $ 27 662 000 $ 26 443 000 $ 21 717 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
118 098 000 $ 107 542 000 $ 105 570 000 $ 98 610 000 $ 98 610 000 $ 109 235 000 $ 100 794 000 $ 100 794 000 $ 97 960 000 $ 95 784 000 $ 94 528 000 $ 89 862 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
156 256 000 $ 138 112 000 $ 131 580 000 $ 124 712 000 $ 124 712 000 $ 144 660 000 $ 136 391 000 $ 136 391 000 $ 130 779 000 $ 123 446 000 $ 120 971 000 $ 111 579 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
- - - 124 712 000 $ 156 256 000 $ - 136 391 000 $ 144 660 000 $ 130 779 000 $ 123 446 000 $ 120 971 000 $ 111 579 000 $
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
21 476 000 $ 13 400 000 $ 9 199 000 $ 8 047 000 $ 8 047 000 $ 18 014 000 $ 20 440 000 $ 20 440 000 $ 15 365 000 $ 11 808 000 $ 12 422 000 $ 5 266 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
9 700 000 $ 6 347 000 $ 8 479 000 $ 5 267 000 $ 5 267 000 $ 12 487 000 $ 13 005 000 $ 13 005 000 $ 10 665 000 $ 5 898 000 $ 5 385 000 $ 4 001 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
4 542 000 $ 4 046 000 $ 3 542 000 $ 4 263 000 $ 4 263 000 $ 3 907 000 $ 2 653 000 $ 2 653 000 $ 3 817 000 $ 4 104 000 $ 3 839 000 $ 4 812 000 $
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
134 780 000 $ 124 712 000 $ 122 381 000 $ 18 055 000 $ 116 665 000 $ 126 646 000 $ 15 157 000 $ 115 951 000 $ 17 454 000 $ 15 854 000 $ 14 021 000 $ 16 451 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
427 527 000 $ 420 467 000 $ 371 968 000 $ 453 006 000 $ 453 006 000 $ 502 731 000 $ 504 920 000 $ 504 920 000 $ 500 299 000 $ 492 357 000 $ 449 124 000 $ 468 610 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
1 118 665 000 $ 1 114 195 000 $ 1 085 238 000 $ 1 145 894 000 $ 1 145 894 000 $ 1 110 009 000 $ 1 088 012 000 $ 1 088 012 000 $ 1 102 281 000 $ 1 081 456 000 $ 1 020 794 000 $ 1 008 598 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
206 530 000 $ 197 243 000 $ 167 066 000 $ 235 168 000 $ 232 448 000 $ 329 277 000 $ 332 739 000 $ 332 739 000 $ 321 246 000 $ 348 560 000 $ 308 021 000 $ 340 572 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
151 954 000 $ 159 274 000 $ 139 284 000 $ 61 647 000 $ 194 527 000 $ 191 076 000 $ 57 893 000 $ 158 842 000 $ 59 263 000 $ 3 259 000 $ 4 639 000 $ 5 541 000 $
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - 232 448 000 $ - - 332 739 000 $ - 321 246 000 $ 348 560 000 $ 308 021 000 $ 340 572 000 $
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
207 573 000 $ 213 857 000 $ 186 910 000 $ 86 131 000 $ 232 724 000 $ 205 440 000 $ - 174 499 000 $ - 60 625 000 $ 61 976 000 $ 63 317 000 $
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
18.56 % 19.19 % 17.22 % 7.52 % 20.31 % 18.51 % - 16.04 % - 5.61 % 6.07 % 6.28 %
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
769 892 000 $ 763 394 000 $ 763 568 000 $ 761 088 000 $ 761 088 000 $ 759 671 000 $ 770 810 000 $ 770 810 000 $ 783 380 000 $ 777 433 000 $ 744 564 000 $ 739 282 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
44 882 000 $ 25 791 000 $ 16 999 000 $ -19 286 000 $ -19 286 000 $ 43 610 000 $ 49 049 000 $ 49 049 000 $ 7 046 000 $ 30 862 000 $ 23 044 000 $ 26 882 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe Photronics, Inc. je bilo 31/10/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih Photronics, Inc.A je bil skupni prihodek Photronics, Inc.A 156 256 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na +8.02%. Čisti dobiček družbe Photronics, Inc. v zadnjem četrtletju je znašal 9 700 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za -22.319%.

Stroški delnic Photronics, Inc.

Finance Photronics, Inc.