Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 71229 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki PT. Mitra Adiperkasa Tbk

Poročilo o finančnih rezultatih družbe PT. Mitra Adiperkasa Tbk, PT. Mitra Adiperkasa Tbk letni dohodek za leto 2020. Kdaj PT. Mitra Adiperkasa Tbk objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke

PT. Mitra Adiperkasa Tbk skupni prihodki, čisti dohodek in dinamika sprememb v Ameriški dolar danes

Čisti prihodek PT. Mitra Adiperkasa Tbk za 30/09/2019 je znašal 5 393 495 000 000 $. Čisti dohodek PT. Mitra Adiperkasa Tbk - 143 525 000 000 $. Podatki o čistem dohodku se uporabljajo iz odprtih virov. Dinamika PT. Mitra Adiperkasa Tbk čistega dohodka se je zmanjšala za -217 531 000 000 $. Ocena dinamike čistega dohodka PT. Mitra Adiperkasa Tbk je bila opravljena v primerjavi s prejšnjim poročilom. Finančni načrt PT. Mitra Adiperkasa Tbk sestavljajo trije grafikoni glavnih finančnih kazalnikov družbe: skupna sredstva, čisti prihodki, čisti dobički. Finančno poročilo o grafikonu PT. Mitra Adiperkasa Tbk vam omogoča, da jasno vidite dinamiko osnovnih sredstev. Vrednost "skupnega prihodka PT. Mitra Adiperkasa Tbk" na grafikonu je označena z rumeno barvo.

Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
30/09/2019 5 393 495 000 000 $ - 143 525 000 000 $ -
30/06/2019 5 336 466 000 000 $ - 361 056 000 000 $ -
31/03/2019 4 679 897 000 000 $ - 138 261 000 000 $ -
31/12/2018 5 093 450 000 000 $ - 178 158 000 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo PT. Mitra Adiperkasa Tbk, urnik

Najnovejši datumi PT. Mitra Adiperkasa Tbk računovodskih izkazov, ki so na voljo na spletu: 31/12/2018, 30/06/2019, 30/09/2019. Datumi računovodskih izkazov strogo urejajo zakon in računovodski izkazi. Trenutni datum finančnega poročila PT. Mitra Adiperkasa Tbk za danes je 30/09/2019. Bruto dobiček PT. Mitra Adiperkasa Tbk je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev. Bruto dobiček PT. Mitra Adiperkasa Tbk je 2 435 343 000 000 $

Datumi finančnih poročil PT. Mitra Adiperkasa Tbk

Skupni prihodki PT. Mitra Adiperkasa Tbk se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga. Skupni prihodki PT. Mitra Adiperkasa Tbk je 5 393 495 000 000 $ Kratkoročna sredstva PT. Mitra Adiperkasa Tbk so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino. Kratkoročna sredstva PT. Mitra Adiperkasa Tbk je 7 437 065 000 000 $ Tekoči denar PT. Mitra Adiperkasa Tbk je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila. Tekoči denar PT. Mitra Adiperkasa Tbk je 882 371 000 000 $

Tekoči dolg PT. Mitra Adiperkasa Tbk je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala. Tekoči dolg PT. Mitra Adiperkasa Tbk je 4 825 428 000 000 $ Skupni dolg PT. Mitra Adiperkasa Tbk je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu. Skupni dolg PT. Mitra Adiperkasa Tbk je 6 014 279 000 000 $ Denarni tok PT. Mitra Adiperkasa Tbk je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji. Denarni tok PT. Mitra Adiperkasa Tbk je 167 982 000 000 $

  30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
2 435 343 000 000 $ 2 707 035 000 000 $ 2 167 687 000 000 $ 2 480 724 000 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
2 958 152 000 000 $ 2 629 431 000 000 $ 2 512 210 000 000 $ 2 612 726 000 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
5 393 495 000 000 $ 5 336 466 000 000 $ 4 679 897 000 000 $ 5 093 450 000 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
- - - -
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
372 492 000 000 $ 682 519 000 000 $ 286 874 000 000 $ 369 642 000 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
143 525 000 000 $ 361 056 000 000 $ 138 261 000 000 $ 178 158 000 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
- - - -
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
5 021 003 000 000 $ 4 653 947 000 000 $ 4 393 023 000 000 $ 4 723 808 000 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
7 437 065 000 000 $ 7 253 250 000 000 $ 7 362 528 000 000 $ 7 312 798 000 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
13 068 825 000 000 $ 12 781 931 000 000 $ 12 790 451 000 000 $ 12 632 671 000 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
882 371 000 000 $ 869 217 000 000 $ 1 013 114 000 000 $ 1 412 140 000 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
4 825 428 000 000 $ 4 804 840 000 000 $ 5 433 773 000 000 $ 5 418 884 000 000 $
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - -
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
6 014 279 000 000 $ 5 943 130 000 000 $ 6 551 617 000 000 $ 6 570 485 000 000 $
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
46.02 % 46.50 % 51.22 % 52.01 %
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
5 917 590 000 000 $ 5 766 589 000 000 $ 5 600 494 000 000 $ 5 452 442 000 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
167 982 000 000 $ 1 030 445 000 000 $ -81 295 000 000 $ 971 995 000 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe PT. Mitra Adiperkasa Tbk je bilo 30/09/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih PT. Mitra Adiperkasa TbkA je bil skupni prihodek PT. Mitra Adiperkasa TbkA 5 393 495 000 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na 0%. Čisti dobiček družbe PT. Mitra Adiperkasa Tbk v zadnjem četrtletju je znašal 143 525 000 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za 0%.

Stroški delnic PT. Mitra Adiperkasa Tbk

Finance PT. Mitra Adiperkasa Tbk