Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 69553 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki REX American Resources Corporation

Poročilo o finančnih rezultatih družbe REX American Resources Corporation, REX American Resources Corporation letni dohodek za leto 2020. Kdaj REX American Resources Corporation objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke
Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
30/04/2019 104 575 000 $ -13.446 % ↓ 2 821 000 $ -70.293 % ↓
31/01/2019 113 344 000 $ +3.48 % ↑ 1 057 000 $ -94.452 % ↓
31/10/2018 123 750 000 $ +2.13 % ↑ 11 875 000 $ -9.819 % ↓
31/07/2018 128 757 000 $ +18.4 % ↑ 9 217 000 $ +213.4 % ↑
30/04/2018 120 820 000 $ - 9 496 000 $ -
31/01/2018 109 535 000 $ - 19 053 000 $ -
31/10/2017 121 164 000 $ - 13 168 000 $ -
31/07/2017 108 744 000 $ - 2 941 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo REX American Resources Corporation, urnik

Datumi finančnih poročil REX American Resources Corporation

30/04/2019 31/01/2019 31/10/2018 31/07/2018 30/04/2018 31/01/2018 31/10/2017 31/07/2017
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
3 646 000 $ 2 218 000 $ 7 747 000 $ 9 399 000 $ 10 851 000 $ 6 024 000 $ 14 867 000 $ 10 781 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
100 929 000 $ 111 126 000 $ 116 003 000 $ 119 358 000 $ 109 969 000 $ 103 511 000 $ 106 297 000 $ 97 963 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
104 575 000 $ 113 344 000 $ 123 750 000 $ 128 757 000 $ 120 820 000 $ 109 535 000 $ 121 164 000 $ 108 744 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
- - - 123 750 000 $ 120 820 000 $ 109 535 000 $ 121 164 000 $ 108 744 000 $
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
-1 086 000 $ -2 258 000 $ 2 335 000 $ 3 289 000 $ 6 298 000 $ -508 000 $ 7 520 000 $ 6 002 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
2 821 000 $ 1 057 000 $ 11 875 000 $ 9 217 000 $ 9 496 000 $ 19 053 000 $ 13 168 000 $ 2 941 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
- - - - - - - -
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
105 661 000 $ 115 602 000 $ 121 415 000 $ 125 468 000 $ 4 553 000 $ 6 532 000 $ 7 347 000 $ 4 779 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
253 646 000 $ 250 621 000 $ 247 372 000 $ 242 414 000 $ 239 905 000 $ 239 034 000 $ 232 441 000 $ 228 467 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
492 492 000 $ 471 393 000 $ 476 116 000 $ 476 170 000 $ 476 564 000 $ 478 864 000 $ 474 345 000 $ 459 397 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
204 704 000 $ 188 531 000 $ 178 229 000 $ 73 761 000 $ 65 142 000 $ 190 988 000 $ 190 460 000 $ 185 997 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
20 324 000 $ 17 009 000 $ 19 612 000 $ 22 150 000 $ - - - -
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - - 175 741 000 $ 190 988 000 $ 190 460 000 $ 185 997 000 $
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
43 410 000 $ 26 122 000 $ 27 682 000 $ 39 922 000 $ - - - -
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
8.81 % 5.54 % 5.81 % 8.38 % - - - -
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
395 795 000 $ 392 937 000 $ 395 279 000 $ 385 138 000 $ 381 931 000 $ 381 492 000 $ 362 396 000 $ 349 184 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
1 540 000 $ 19 062 000 $ 10 622 000 $ 21 767 000 $ -3 520 000 $ 6 909 000 $ 20 518 000 $ 4 777 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe REX American Resources Corporation je bilo 30/04/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih REX American Resources CorporationA je bil skupni prihodek REX American Resources CorporationA 104 575 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na -13.446%. Čisti dobiček družbe REX American Resources Corporation v zadnjem četrtletju je znašal 2 821 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za -70.293%.

Stroški delnic REX American Resources Corporation

Finance REX American Resources Corporation