Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 69553 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki Splunk Inc.

Poročilo o finančnih rezultatih družbe Splunk Inc., Splunk Inc. letni dohodek za leto 2020. Kdaj Splunk Inc. objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke
Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
31/10/2019 626 336 000 $ +30.22 % ↑ -57 639 000 $ -
31/07/2019 516 558 000 $ +33.03 % ↑ -100 872 000 $ -
30/04/2019 424 850 000 $ +36.33 % ↑ -155 429 000 $ -
31/01/2019 622 085 000 $ +48.21 % ↑ 2 126 000 $ -
31/10/2018 480 983 000 $ - -55 705 000 $ -
31/07/2018 388 303 000 $ - -103 499 000 $ -
30/04/2018 311 639 000 $ - -118 499 000 $ -
31/01/2018 419 723 000 $ - -25 070 000 $ -
31/10/2017 328 653 000 $ - -50 602 000 $ -
31/07/2017 279 964 000 $ - -83 500 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo Splunk Inc., urnik

Datumi finančnih poročil Splunk Inc.

31/10/2019 31/07/2019 30/04/2019 31/01/2019 31/10/2018 31/07/2018 30/04/2018 31/01/2018 31/10/2017 31/07/2017
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
518 517 000 $ 418 250 000 $ 329 027 000 $ 528 352 000 $ 391 758 000 $ 304 555 000 $ 233 669 000 $ 345 520 000 $ 264 486 000 $ 220 088 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
107 819 000 $ 98 308 000 $ 95 823 000 $ 93 733 000 $ 89 225 000 $ 83 748 000 $ 77 970 000 $ 74 203 000 $ 64 167 000 $ 59 876 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
626 336 000 $ 516 558 000 $ 424 850 000 $ 622 085 000 $ 480 983 000 $ 388 303 000 $ 311 639 000 $ 419 723 000 $ 328 653 000 $ 279 964 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
- - - 626 336 000 $ - 480 983 000 $ 311 639 000 $ 419 723 000 $ 328 653 000 $ 279 964 000 $
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
-39 893 000 $ -86 897 000 $ -144 986 000 $ 24 157 000 $ -50 006 000 $ -101 128 000 $ -121 466 000 $ -23 914 000 $ -50 815 000 $ -82 109 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
-57 639 000 $ -100 872 000 $ -155 429 000 $ 2 126 000 $ -55 705 000 $ -103 499 000 $ -118 499 000 $ -25 070 000 $ -50 602 000 $ -83 500 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
158 177 000 $ 133 168 000 $ 127 113 000 $ 130 554 000 $ 116 918 000 $ 105 818 000 $ 86 357 000 $ 83 962 000 $ 74 080 000 $ 71 774 000 $
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
666 229 000 $ 603 455 000 $ 569 836 000 $ 597 928 000 $ 530 989 000 $ 489 431 000 $ 355 135 000 $ 369 434 000 $ 315 301 000 $ 302 197 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
2 647 640 000 $ 3 145 426 000 $ 3 114 822 000 $ 3 378 463 000 $ 3 108 068 000 $ 1 262 666 000 $ 1 300 677 000 $ 1 626 970 000 $ 1 367 431 000 $ 1 341 041 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
5 069 797 000 $ 4 487 570 000 $ 4 406 744 000 $ 4 500 243 000 $ 4 139 674 000 $ 2 151 517 000 $ 2 050 282 000 $ 2 044 460 000 $ 1 775 780 000 $ 1 704 154 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
873 470 000 $ 1 672 005 000 $ 1 835 229 000 $ 1 876 165 000 $ 1 868 116 000 $ 419 681 000 $ 481 826 000 $ 545 947 000 $ 393 314 000 $ 419 810 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
1 136 648 000 $ 1 027 215 000 $ 973 568 000 $ 1 045 138 000 $ 809 396 000 $ 741 346 000 $ - - - -
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - - - - 950 147 000 $ 1 165 150 000 $ 1 058 389 000 $ 1 083 547 000 $
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
3 243 680 000 $ 3 053 730 000 $ 2 980 718 000 $ 2 979 786 000 $ 2 717 807 000 $ 1 004 681 000 $ - - - -
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
63.98 % 68.05 % 67.64 % 66.21 % 65.65 % 46.70 % - - - -
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
1 826 117 000 $ 1 433 840 000 $ 1 426 026 000 $ 1 520 457 000 $ 1 421 867 000 $ 1 146 836 000 $ 1 118 540 000 $ 807 305 000 $ 771 705 000 $ 767 962 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
-134 863 000 $ -128 971 000 $ 35 029 000 $ 127 368 000 $ 59 075 000 $ 33 524 000 $ 76 487 000 $ 146 071 000 $ 52 287 000 $ 23 188 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe Splunk Inc. je bilo 31/10/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih Splunk Inc.A je bil skupni prihodek Splunk Inc.A 626 336 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na +30.22%. Čisti dobiček družbe Splunk Inc. v zadnjem četrtletju je znašal -57 639 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za 0%.

Stroški delnic Splunk Inc.

Finance Splunk Inc.