Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 71229 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Poročilo o finančnih rezultatih družbe PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk letni dohodek za leto 2020. Kdaj PT Bank Maybank Indonesia Tbk objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke

PT Bank Maybank Indonesia Tbk skupni prihodki, čisti dohodek in dinamika sprememb v Evro danes

PT Bank Maybank Indonesia Tbk tekoči dohodek in dohodek za zadnja obdobja poročanja. Dinamika čistih prihodkov PT Bank Maybank Indonesia Tbk se je povečala. Sprememba je znašala 396 500 000 000 €. Dinamika čistih prihodkov je prikazana v primerjavi s prejšnjim poročilom. To so glavni finančni kazalniki PT Bank Maybank Indonesia Tbk. PT Bank Maybank Indonesia Tbk Tabela spletnega finančnega poročila. Tabela finančnega poročila prikazuje vrednosti od 31/03/2019 do 31/12/2019. Vrednost sredstev PT Bank Maybank Indonesia Tbk v spletnem grafikonu je prikazana v zelenih vrsticah.

Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
31/12/2019 2 330 081 149 952 € - 661 183 129 216 € -
30/09/2019 1 972 457 181 952 € - 318 148 234 816 € -
30/06/2019 1 873 885 553 728 € - 308 353 938 048 € -
31/03/2019 1 942 904 724 672 € - 374 179 296 960 € -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo PT Bank Maybank Indonesia Tbk, urnik

Najnovejši datumi PT Bank Maybank Indonesia Tbk računovodskih izkazov, ki so na voljo na spletu: 31/03/2019, 30/09/2019, 31/12/2019. Termini in datumi računovodskih izkazov so določeni v zakonodaji države, v kateri podjetje posluje. Zadnji datum finančnega poročila PT Bank Maybank Indonesia Tbk je 31/12/2019. Bruto dobiček PT Bank Maybank Indonesia Tbk je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev. Bruto dobiček PT Bank Maybank Indonesia Tbk je 2 509 692 000 000 €

Datumi finančnih poročil PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Skupni prihodki PT Bank Maybank Indonesia Tbk se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga. Skupni prihodki PT Bank Maybank Indonesia Tbk je 2 583 376 000 000 € Kratkoročna sredstva PT Bank Maybank Indonesia Tbk so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino. Kratkoročna sredstva PT Bank Maybank Indonesia Tbk je 28 389 957 000 000 € Tekoči denar PT Bank Maybank Indonesia Tbk je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila. Tekoči denar PT Bank Maybank Indonesia Tbk je 10 502 988 000 000 €

Tekoči dolg PT Bank Maybank Indonesia Tbk je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala. Tekoči dolg PT Bank Maybank Indonesia Tbk je 125 963 549 000 000 € Skupni dolg PT Bank Maybank Indonesia Tbk je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu. Skupni dolg PT Bank Maybank Indonesia Tbk je 142 397 914 000 000 € Denarni tok PT Bank Maybank Indonesia Tbk je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji. Denarni tok PT Bank Maybank Indonesia Tbk je 8 481 780 000 000 €

  31/12/2019 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
2 263 621 718 784 € 1 911 306 640 256 € 1 816 000 980 224 € 1 880 139 688 896 €
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
66 459 431 168 € 61 150 541 696 € 57 884 573 504 € 62 765 035 776 €
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
2 330 081 149 952 € 1 972 457 181 952 € 1 873 885 553 728 € 1 942 904 724 672 €
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
- - - -
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
940 269 626 816 € 463 205 567 168 € 432 741 236 416 € 513 025 787 840 €
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
661 183 129 216 € 318 148 234 816 € 308 353 938 048 € 374 179 296 960 €
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
- - - -
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
1 389 811 523 136 € 1 509 251 614 784 € 1 441 144 317 312 € 1 429 878 936 832 €
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
25 606 378 496 064 € 25 272 861 901 120 € 24 621 707 576 192 € 29 583 503 369 792 €
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
152 504 596 684 160 € 160 412 879 349 888 € 165 633 277 409 216 € 169 955 291 590 656 €
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
9 473 191 032 576 € 7 905 720 220 096 € 7 973 419 835 264 € 10 250 394 051 456 €
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
113 613 074 947 648 € 120 781 987 873 088 € 126 692 948 344 128 € 131 448 750 026 304 €
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - -
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
128 436 083 328 128 € 137 083 522 873 472 € 142 641 623 486 976 € 147 356 018 356 736 €
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
84.22 % 85.46 % 86.12 % 86.70 %
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
23 675 728 593 216 € 22 965 169 905 664 € 22 649 456 941 248 € 22 250 589 414 144 €
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
7 650 158 434 560 € 5 843 609 009 344 € 1 026 293 298 816 € -2 438 610 328 256 €

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe PT Bank Maybank Indonesia Tbk je bilo 31/12/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih PT Bank Maybank Indonesia TbkA je bil skupni prihodek PT Bank Maybank Indonesia TbkA 2 330 081 149 952 Evro in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na 0%. Čisti dobiček družbe PT Bank Maybank Indonesia Tbk v zadnjem četrtletju je znašal 661 183 129 216 €, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za 0%.

Stroški delnic PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Finance PT Bank Maybank Indonesia Tbk