Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 69553 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Prihodki J.Jill, Inc.

Poročilo o finančnih rezultatih družbe J.Jill, Inc., J.Jill, Inc. letni dohodek za leto 2020. Kdaj J.Jill, Inc. objavlja finančna poročila?
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke
Datum poročila Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
in Sprememba (%)
Primerjava četrtletnega poročila letošnjega leta s četrtletnim poročilom lanskega leta.
02/11/2019 166 085 000 $ -4.607 % ↓ 2 387 000 $ -64.309 % ↓
03/08/2019 180 744 000 $ +0.57 % ↑ -96 735 000 $ -1022.604 % ↓
04/05/2019 176 452 000 $ - 4 366 000 $ -
02/02/2019 170 902 000 $ - 2 094 000 $ -
03/11/2018 174 106 000 $ - 6 688 000 $ -
04/08/2018 179 713 000 $ - 10 485 000 $ -
Pokaži:
v

Računovodsko poročilo J.Jill, Inc., urnik

Datumi finančnih poročil J.Jill, Inc.

02/11/2019 03/08/2019 04/05/2019 02/02/2019 03/11/2018 04/08/2018
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
106 948 000 $ 105 341 000 $ 116 256 000 $ 107 821 000 $ 115 463 000 $ 116 655 000 $
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
59 137 000 $ 75 403 000 $ 60 196 000 $ 63 081 000 $ 58 643 000 $ 63 058 000 $
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
166 085 000 $ 180 744 000 $ 176 452 000 $ 170 902 000 $ 174 106 000 $ 179 713 000 $
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
- - - 166 085 000 $ - 174 106 000 $
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
8 976 000 $ 3 604 000 $ 10 811 000 $ 8 027 000 $ 13 874 000 $ 19 290 000 $
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
2 387 000 $ -96 735 000 $ 4 366 000 $ 2 094 000 $ 6 688 000 $ 10 485 000 $
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
- - - - - -
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
157 109 000 $ 177 140 000 $ 165 641 000 $ 162 875 000 $ 160 232 000 $ 160 423 000 $
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
132 453 000 $ 131 658 000 $ 135 408 000 $ 175 294 000 $ 171 296 000 $ 151 199 000 $
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
694 556 000 $ 695 205 000 $ 803 840 000 $ 626 988 000 $ 622 128 000 $ 604 415 000 $
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
16 958 000 $ 29 124 000 $ 14 290 000 $ 66 204 000 $ 59 890 000 $ 62 035 000 $
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
129 776 000 $ 135 590 000 $ 139 038 000 $ 103 117 000 $ 101 546 000 $ 91 644 000 $
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in ​​sredstvi v banki.
- - - - - -
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
618 484 000 $ 622 619 000 $ 635 840 000 $ 413 193 000 $ 411 715 000 $ 401 801 000 $
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
89.05 % 89.56 % 79.10 % 65.90 % 66.18 % 66.48 %
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
76 072 000 $ 72 586 000 $ 168 000 000 $ 213 795 000 $ 210 413 000 $ 202 614 000 $
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
-5 849 000 $ 19 262 000 $ 4 274 000 $ 17 475 000 $ 6 913 000 $ 37 580 000 $

Zadnje finančno poročilo o prihodkih družbe J.Jill, Inc. je bilo 02/11/2019. Po zadnjem poročilu o finančnih rezultatih J.Jill, Inc.A je bil skupni prihodek J.Jill, Inc.A 166 085 000 Ameriški dolar in se je v primerjavi s preteklim letom spremenil na -4.607%. Čisti dobiček družbe J.Jill, Inc. v zadnjem četrtletju je znašal 2 387 000 $, čisti dobiček pa se je v primerjavi z lanskim letom spremenil za -64.309%.

Stroški delnic J.Jill, Inc.

Finance J.Jill, Inc.